GIMNASTICA MANTENIMENT: DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES  09:00H.

QI GONG-GIMANSTICA TERAPEUTICA : DILLUNS   10:00H.

IOGA: DIMARTS 09:15 h.