GIMNASTICA MANTENIMENT: DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES  09:00H.

QI GONG-GIMANSTICA TERAPEUTICA : DILLUNS   10:00H.

TAI XI : DIMARTS 10:00H